Opdateringer

Opdatering pr.

09.03.22 Referat fra bestyrelsesmøde

19.02.22 Beretning år 22

               Skema til forslag til afdelingsmødet

14.02.22 Referat fra bestyrelsesmøde

30.01.22 Referat fra bestyrelsesmøde

12.01.22 Dokument vedr hygiejnekontrol svømmebassin

12.01.22 Fitness: Rengøring


27.12 Ændring af flaglaug

19.12.21Referat fra bestyrelsesmøde

20.09.21 Referat ffra bestyrelsesmødet

10.08.21 Referat bestyrelsesmøde

200621 Referat grønt team

130621 Referat bestyrelsesmøde

110521 Referat fra sidste bestyrelsesmøde

080521 Forsideopdatering: Restriktioner i forbindelse med Corvid19

190421 Referat fra bestyrelsesmøde

08032$ Beretning 2021

050521 Referat fra bestyrelsesmøde

11-02-21 Der er foretaget rettelser i

                bestyrelsesmedlemmer

                Betalings information vedr. trailer / haveaffald    

                Bestyrelsesmøderne                                      

28.01.21 Fælleshus
23.04.20  Ordensregler vedr. husdyrhold - Se under information

22.04.20 Der er foretaget tekstændringer i forskellige dokumenter

                Links der døde i forbindelse med datalovgivningen og hvor de vurderet ikke skulle genopstå er fjerneter    

                blevet fjernet. Enkelte sider er stadig under opbygning.


14.04.20: Information om pumpealarm. - Se under information - pumpealarm

Info vedr. Corona

03.03.20: Beretning 2020 - Se under BESTYRELSEN


090120: Referat fra bestyrelsesmøde 080120. Se under BESTYRELSEN

               Aktivitetteamets arrangementer Se under - AKTIVITETER

               Kalender for Grundtvigsparken   Se under - AKTIVITETER


070120 : Mødeindkaldelse og regnskab - Se under - AKTIVITETER

040120 : Rettelser


04.08.19  Loppemarked - se under aktiviteter

13.07.19    Krolf banen

20.05.19    Affaldsfolder opdateret

16.04.19    Vedligehold afd 44 Ny udgave. - Se under beboermappe

                   Ordensregler for cafeområdet - opdateret 2019

                   Ordensregler for fitness - opdateret 2019

                   Ordensregler for husdyrhold - opdateret 2019


10.04.19    Vigtig information

                   Bestyrelsesmøder afholdes fremover sidste onsdag i hver måned - undtagen juli.

                   Næste møde 24.04.19. Dialogmøde med beboerne 18.45-19.00


                  Bestyrelsesmedlemmer ændret - Se under Bestyrelsen.

                  Beretning 2019 - Se under Bestyrelsen


13.02.19    Referat fra beboermøde (se under "Bestyrelsen")

                   Indbydelse til sangaften (Se under aktiviteter).

31.01.19    Indkaldelse til beboermøde Se under "Fra bestyrelsen"

070119    Aktivitetsplan 2019


Oktober.

Et større oprydningsarbejde på hjemmesiden er i gang. Dokumenter med den siddende bestyrelsesnavne foreligger. Dette er godkendt af bestyrelsesmedlemmerne.

Der er stadig en del tomme sider. Bestyrelsen tager beslutning om indhold, når det er gjort lægges indhold op. LF


Maj - Grundet persondataloven bliver der i løbet af de næste dage fjernet alle sider, der indeholder navne. De ramte sider bliver løbende genskabt uden navne, hvis det giver mening for indholdet. Hjemmesiden vil i perioden virke mangelfuld.

Husk i øvrigt jævnligt at bruge genindlæsningsknap for at få opdateret info. (Cirkelformet figur til højre i adresselinien)


030418  Beboermappe; hjertestarter 1: Liste fjernet

27.03.18 Grønt team side fjernet pga revidering af liste

                Hjertestarterliste fjernet pga revidering

                Fjernet uaktuelle sider

22.03.18 Bestyrelsesmødet 4-4-2018 er fremrykket til 28-3-2018

                Dagsorden; se under bestyrelsen

19.03.18 Bestyrelsens beretning 2018 - Se under bestyrelsen.

12.03.18  Beboermappe: Røgalarmer

                                          Ventilation og emhætte 1

                                          Ventilation og emhætte 2

                                          Afbryd for ventilation

                                          Montagevejledning Vellox

                                          Service

                                          Beboermappe vigtig info.

07.03.18  Information vedr. filterskifte. Se under aktiviteter

03.03.18  Beboermappe: Nøglehjælp

                                           Fejlmelding 1

                                           Fejlmelding 2

                                           Fejlmelding 3

                                           Vallox 90K

20.02.18  Beboermappe: Sønderborg køkkenet - Vedligeholdelse.

                                          Karme - Vedligeholdelse

                                          Inderdøre - montering

                                          Vinduer - vejledning

                                          Danfoss - Unit

                                          Uponor

                                          Røgalarm

                                          Nøglebrikker og nøgler

                                          Dørlåse

                                          Batteri - Hjælp

                 Tilretninger af hjemmeside.

19.02.18  Referat fra bestyrelsesmøde.

07.02.18  Beboermappe:

                 Haveaffald- Trailer

                 Vedligeholdelse Klinker

                 Vedligeholdelse Trægulve

                 Vedligeholdelse Vinyl

                 Vedligeholdelse køkken

06.02.18  Aktiviteter : Dans - Se aktiviteter

                 Invitation afdelingsmøde 2018 - Se aktiviteter

                 Beboermappe:  Farligt affald - Miljøkasse  I Miljøkasse Info

03.02.18  Dagsorden bestyrelsesmøde

                 Beboermappe: Havemøbler - cykelkælder

                                           Ordensregler kælder

                                           Affaldssortering / affaldsfolder             

25.01.18  Beboermappe

                - Regler fitness

                - DOA

                - Eksempel på bolig - 1

                - Eksempel på bolig - 2

                - Regler vedr. husdyr.

                - Plantegning kælder

24.01.18  Beboermappe

                 - Vedligehold afd 44

                 - Råderet afd. 44

                 - Plantegning fælleshus

                 - Regler for cafeområdet

                 - Regler svømmehal

                 - Teknik-bassin team

                 - Regler omklædningsrum

23.01.18  Beboermappe:

                - Brand og evakuering

                - Brandfarlige vædsker

                - Kontaktpersoner

                - Forretningsorden

                - Afd. 44 ledelse

22.01.18  Siden Beboermappe er under opbygning

                 - Forside

                 - Oversigtstegning

                 - Hjertestarter 1 - 2   - 3

17.01.18  Aktivitetsplan 2018

16.01.18 Beboerinfo januar vedr. ansættelse B42 se under aktiviteter. Beboerinfo

                Hjertestarter dokument er revideret.         

11.01.18  Beboer info januar vedr. fejl og mangel- lister. / Opslag fjernet 16.1

09.01.18 Revidering af sider.

                Regnskab 2016-2017 - se under Bestyrelsen

                Dart - Se under aktiviteter

                Flaglaug er flyttet til Informationssiden.

08.01.18 Bestyrelsen: Siden er under opbygning

                Referat bestyrelsesmøde  uge 1

03.01.18. Aktiviteter 2017 fjernet.

03.01.18. Kalender januar-april. - Se under Aktiviteter - Kalender

Opdateringer 2017:

04.12.17. Optimering af hjemmeside

01.11.17. Arbejdsdag september  - Siden er fjernet

04.10.17. opdatering vedr solceller og forbrug.

18.09.17. Indbydelse til arbejdsdag i parken. Se under aktiviteter - Arbejdsdag

17.09.17. Forretningsorden. - se under information

                Kalender efterår 2017 - Se under aktiviteter

27.07.17. Hjertestarter.Se under information

11.06.17. Revideret udgave: Ordensregler for cafeområde

                Revideret udgave af: Vedligeholdelse

                Revideret udgave af ordensregelment .

24.05.17. Information omkring ventilation og emhætte. Se under Information - Ventilation og emhætte

16.05.17. Kalender - Se under aktiviteter

29.04.17. Henvendelse til B42 - Husomdelt skrivelse - Se under Information- B42 - Henvendelse til inspektøren.

02.04.17.   Info vedr. solcelleproduktion. - Se under information

Opdatering pr. 23.03.17.   Beretning 2017: Se under Aktiviteter

                                           Telefontid inspektør. Se under; Information---> B42--->Telefontid

                                           Vedr, Fejl og mangler. Skrivelse fra B42. Se under Information --->Fejl og Mangler

Opdatering pr. 23.02.17. Grønt team. Se under Aktiviteter - Fællesskab og frivillighed.

Opdatering pr. 08.02.17. Mødeindkaldelse afdelingsmøde 2017 - Se under aktiviteter