Fællesskab og frivillighed.

Grundtvigsparken

                    Fællesskab og frivillighed er bærende kræfter i Grundtvigsparken.                                                                                                                                              

Grundtvigsparkens frivillige løser små og store opgaver i hverdagen.

Siden er under opbygning

Der kan ikke udtrykkes tak nok for det store arbejde, I frivillige yder her i Grundtvigsparken til gavn og glæde for os alle