Fællesskab og frivillighed.

Grundtvigsparkens frivillige løser små og store opgaver i hverdagen.

Siden er under opbygning

Der kan ikke udtrykkes tak nok for det store arbejde, I frivillige yder her i Grundtvigsparken til gavn og glæde for os alle