Affaldssortering


Grundtvigsparken.

Affalds-sorteringRigtig affaldssortering er både i din og andres interesse;

det er godt for miljøet og det er godt for vores økonomi.
Husk at:


•Containerne må ikke overfyldes; låget skal lukke helt  til containeren, ellers bliver den ikke tømt.

•Affaldet skal være sorteret rigtigt, ellers risikerer vi at containeren ikke bliver tømt og grønt team står så med den meget ubehagelige     

  opgave at skulle sortere affaldet før det afhentes. - Der kan gå op til 14 dage før affald afhentes.

•Det er muligt at låne en trailer og køre en tur på genbrugsstationen, hvis man har brug for det. Trailer til fri afbenyttelse står under 

  halvtaget ved festsal: -  XS 41 83 (Bilens forsikring dækker traileren.)