Bestyrelsesmedlemmer

Jan Faber             

Grete Petersen

Jens Schou

Lilly Mogensen

John Hansen (Lasse) 

Bestyrelsesmedlemmerne er alle indforståede med at være nævnt på hjemmesiden

Nr.  76

Nr.  118

Nr.  106

Nr.  108

Nr.  31

Formand

Bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem